ASC-2021 / Sonbahar

Türkçe Afiş
İngilizce Afiş

Bu kongrede 109 bildiri kabul edilmiştir. 192 katılımcının katıldığı kongrede, katılımcıların 60’ı Türkiye’den, 132’si ise diğer ülkelerdendi. 109 bildiriden 59’u Türkçe, 40’ı İngilizce olarak sunuldu.

 

Kongre programına linkten ulaşabilirsiniz.

https://academicplatform.net/programme/view/asc2021fall

Açılış konuşmalarına linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=K-hvvmRpsnQ

Kongreden görüntüler

Proceedings