ASC-2022 / Sonbahar

4. kongremizde Polonya’da geleceği şekillendirme konusunu ele aldık. Kongremize Türkiye’den çok sayıda değerli akademisyen ve iş adamı yüz yüze katılım göstermiştir.

Kongremize 181 bildiri ile başvurulmuş ve 107 bildiri kabul edilmiştir. Bildirilerin 24’ü Türkçe, 83’ü İngilizce’dir. Kongremize 13 farklı ülkeden 221 yazar katılmıştır. Katılımcıların 46’sı Türkiye’den 1’i Polonya’dan, 53’ü Zaire’den, 3’ü Bangladeş’ten, 1’i Çin’den, 3’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, 4’ü Hindistan’dan 8 Kırgızistan’dan 75 Malezya, 1’i Birleşik Krallık, 1’i ABD’den Amerikalı, 21 Pakistanlı, 2 Özbekistanlı, 1 Bulgaristanlı. yabancı oranı %80’dir.

Kongreden görüntüler