Dünyanın giderek belirsiz ve kaotik bir ortama dönüşmesi, hayatın her alanında işbirliğini ve güç birliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Akademik hayat da bu değişimin bir istisnası değildir. Sınırların belirsizleşmesi, disiplinler arası çalışmaların gerekliliğini ve önemini artıran önemli bir unsurdur. Bu bağlamda Akademik Çalışmalar Grubu; farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler arasında birlikte ve etkileşimli öğrenme isteği ile 2019 yılında Doç. Dr. Osman YILMAZ önderliğinde bir araya gelen akademisyenlerden oluşmuştur. Bu amacı yerine getirmemizde bize yol gösterecek olan temel değerlerimiz; “eleştirel düşünme, bilimsel ilke ve yöntemlere bağlılık, şeffaflık, açık erişim, paylaşımcılık ve etik prensiplere bağlılıktır”.

Bu işbirliğinin ilk somut çıktısı olan “Journal of Management Theory and Practices Research” dergisinden sonra platformumuzun temel ilkeleriyle uyumlu sosyal bilimler alanında yaptığı ve “Değişimden Dönüşüme Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar” temalı ilk kongreyle yoluna devam etmiştir

Halihazırda “Toplum 5.0’a Doğru Sürdürülebilirlik” temalı ikinci uluslararası ASC-2021/FALL kongresi ile yoluna devam eden Akademik Çalışmalar Grubu, Enstitü kimliğini kazanma hazırlıkları yapmaktadır.