Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Uygulamacılar,

29 Nisan -1 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan International Academian Studies Congress (ASC-2021 / BAHAR) kongresinde sizleri ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek olan kongremizin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Temel amacı, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve yeni perspektiflerin oluşmasına aracılık ederek bilime katkı sunmaktır. Kongremizin teması “Değişimden Dönüşüme Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar“ olarak belirlenmiştir.

Kongre Özet ve Tam metinleri bildiri kitapçıklarında yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen katılımcılara bildirilerini uluslararası yayınevi kitap bölümü, ULAKBİM’de taranan İşletme Araştırmaları Dergisi, EBSCO veri tabanında taranan Reforma Dergisi ve uluslararası The Journal of Management Theory and Practices Research– JMTPR dergisinde makale olarak yayınlama imkanı sunulacaktır *. 

Siz değerli bilim insanlarını 29 Nisan – 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında I. Academian Studies Congress  (ASC-2021 / BAHAR) kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

ASC-2021 Düzenleme Kurulu adına

Kongre Başkanı                                 Kongre Eş Başkanı

Doç. Dr. Osman Yılmaz                 Doç. Dr. Hamza Şimşek

          *Yayınevi ve Dergiler kendi değerlendirme prosedürlerini uygulayacaktır.

Değişimden Dönüşüme Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar

 • Dijitalleşme
 • Sürdürülebilirlik
 • Yeni Norm Arayışları
 • Endüstri 4.0
 • Girişimcilik
 • Toplum 5.0
 • Dijital Ekonomi
 • Blockchain
 • İşin Değişen Doğası
 • X, Y, Z ve Alfa Kuşakları
 • Tüketim Formatları
 • Tüketici Tipolojileri
 • 21. Yüzyıl Yetkinlikleri

Önemli Tarihler

Özet gönderim son tarihi 15 Nisan 2021
Özetlerin editör/ hakem onayı ve eser sahiplerine bildirilmesi 19 Nisan 2021
Genişletilmiş özetlerin son gönderim tarihi 24 Nisan 2021
Tam metin son gönderim tarihi 15 Nisan 2021
Tam metin editör/hakem onayı ve eser sahiplerine bildirim 27 Nisan 2021
Kongre ücreti son gönderim tarihi 23 Nisan 2021
Kongre programının ilanı 27 Nisan 2021
Kongre 29 Nisan – 1 Mayıs 2021

Kongre sonrası

Özet Kitabın basımı 4 Mayıs 2021
Tam metin bildiri kitabı (proceeding) basımı 11 Mayıs 2021
Uluslararası kitabın yayını 21 Mayıs 2021
Makalelerin yayınlanma süreci, ilgili derginin kendi prosedürü tarafından belirlenmektedir.

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ünal AY

Rector
Çağ University

Davetli Konuşmacılar

Prof Dr Gökhan Özer

Dean
Gebze Technical University, Faculty of Business

Hakan Uzun

Vice President
CYBERWİSE

Prof. Dr. Himmet Karadal

Editor in chief
International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries