VII. ASC 2024 / Bahar Kongresi

02-04 Mayıs 2024

Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde

K.K.T.C. / Girne

Dönüşüm :

Zorluklar ve Beklentiler

Bildiri gönderme sistemi tanıtımı

Introduction to the Paper Submission System

VII. ASC Spring Presentation Template

Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Uygulamacılar

7. Akademik Çalışmalar Kongresi (ASC-2024/İLKBAHAR) 02-04 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.

 

Kongre hem yüz yüze hem de çevrimiçi olacaktır.

 

Kongrenin teması, "DÖNÜŞÜM: Zorluklar ve Beklentiler"dir.

 

  • Kaynakların Dönüşümü,
  • İktisadi Dönüşüm,
  • Siyasal Dönüşüm,
  • Sosyal Dönüşüm,
  • Yönetsel Dönüşüm,
  • Teknolojik Dönüşüm,
  • Sağlıkta Dönüşüm,
  • Tarımda Dönüşüm,
  • Sanatta Dönüşüm,
  • Eğitimde Dönüşüm

 

Kongre, akıllı geleceğin hazırlayıcıları, mevcut durumunu ve yarınlarda bizi neler beklediğini ve neler yapılması gerektiği konularında saptamalar yapmayı ve tüm bilimsel disiplinlerin bu sürece hazırlanma ve katkı, sunma ve sakıncalarından kaçınma veya üstesinden gelme konularında işbirliği yapması için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Kongre 10 alt temadan oluşmaktadır ve tüm bilimsel disiplinlere açıktır. Katılımcılar sunumlarını İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca olmak üzere dört dilde yapabilirler ancak özetler ve tam metinler İngilizce olarak gönderilmelidir.

 

Tüm özetler Bildiri Özetleri Kitabında yer alacaktır. Alt temalardan seçilen tam metin bildiriler, uluslararası kitapta kitap bölümü, uluslararası indeksli (Esci, Scopus, TRDizin, ve diğer…) dergilerde hakem değerlendirmesinde sonra makale veya Kongre Bildiri Kitabında (Proceedings) yayınlanacaktır.

Onursal Başkan
Prof. Dr.Hüseyin YARATAN

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü, KKTC

Başkan
Dr. Sidar ATALAY ŞİMŞEK

Batman Üniversitesi, Türkiye

Eşbaşkanlar
Prof. Dr. Nasiba NARALIEVA

Andijan State University, Özbekistan

Prof. Dr. Avdesh JHA

CVM University, Hindistan

Prof. Dr. Muhammad ASHFAQ

MNS University of Agriculture Multan, Pakistan

Dr. Logaiswari INDIRAN

Universiti Teknologi Malaysia, Malezya

Dr. Ali Kasta MUKENDI

ISTL Lubumbashi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Davetli Konuşmacılar

Workshop

Panel

Kongre Afişi

Sponsorlar ve İşbirliği Yapılan Kurumlar

Kongremizin Başlamasına Kalan Süre

Academicianstudies © 2021 Her Hakkı Saklıdır