Kongremiz

Polonya’da Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy  

ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.