Yayın Olanakları

Tüm bildirilerin özetleri e-özet kitabında yayınlanacaktır.

Tam metin gönderimleri, yayın seçeneği olarak aşağıda listelenen herhangi bir dergiyi veya hakemli uluslararası kitabı veya hakemli kongre bildiri kitabını seçebilir.

Dergi Adı/Journal Name

Detaylı Bilgi/More Information

Journal of Management Theory and Practices Research

Tıklayınız/Click Here

Scientific Journal of Finance and Financial Law Studies

Tıklayınız/Click Here

Journal of Public Economy and Public Financıal Management

Tıklayınız/Click Here

The Journal of Quantitative Research in Social Sciences 

Tıklayınız/Click Here

Scientific Journal of Innovation and Social Sciences Research

Tıklayınız/Click Here

Journal of Theoretical and Empirical Research on Management

Tıklayınız/Click Here

Scientific Journal of Space Management and Space Economy

Tıklayınız/Click Here

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi   

Tıklayınız/Click Here

Voice of Research

Tıklayınız/Click Here

Fivezeo Journal

Tıklayınız/Click Here

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tıklayınız/Click Here

Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Tıklayınız/Click Here

Frontiers in Psychology (SSCI)

Tıklayınız/Click Here

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi

Tıklayınız/Click Here

Journal of International Management Research and Applications (JIMRA) 

Tıklayınız/Click Here

Bingöl University Journal of Social Sciences Institute (BUSBED)

Tıklayınız/Click Here

Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences

Tıklayınız/Click Here