Yayın Olanakları

Tüm bildirilerin özetleri e-özet kitabında yayınlanacaktır.

Tam metin gönderimleri, yayın seçeneği olarak aşağıda listelenen herhangi bir dergiyi veya hakemli uluslararası kitabı veya hakemli kongre bildiri kitabını seçebilir.

Makale olarak yayımlanacak tam metinlerin, ilgili dergiye yazım ve yayın kurallarına uygun olarak doğrudan gönderilmesi gerekmektedir ve çalışmaların, dergilerin kendileri tarafından yürütülen hakem değerlendirme sürecinde başarılı bulunması zorunludur. Ayrıca, konunun derginin kapsamı için uygun olması da bir önkoşuldur. İlgili derginin kararı, tüm yayın koşulları ve ücret politikası için geçerlidir.

Dergi Adı/Journal Name

Detaylı Bilgi/More Information

Journal of Management Theory and Practices Research

Tıklayınız/Click Here

Scientific Journal of Finance and Financial Law Studies

Tıklayınız/Click Here

Journal of Public Economy and Public Financıal Management

Tıklayınız/Click Here

The Journal of Quantitative Research in Social Sciences 

Tıklayınız/Click Here

Scientific Journal of Innovation and Social Sciences Research

Tıklayınız/Click Here

Journal of Theoretical and Empirical Research on Management

Tıklayınız/Click Here

Scientific Journal of Space Management and Space Economy

Tıklayınız/Click Here

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi   

Tıklayınız/Click Here

Voice of Research

Tıklayınız/Click Here

Fivezeo Journal

Tıklayınız/Click Here

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tıklayınız/Click Here

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi

Tıklayınız/Click Here

Journal of International Management Research and Applications (JIMRA) 

Tıklayınız/Click Here

Journal of Advancements in Education

Tıklayınız/Click Here

Fiscaoeconomia (TRDizin)

Tıklayınız/Click Here

Politik Ekonomik Kuram (TRDizin)

Tıklayınız/Click Here