Unvanı Adı Soyadı Kurumu
Prof. Dr. Rajani Kant
Prof. Dr. Vala Lale Tüzüner İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk Karadavut Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal Zehir Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Balı Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Bakan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Prof. Dr. Gönen İlkar Dündar İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Münir Şakrak Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan Özer Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Suranga Silva University of Colombo
Prof. Dr. Avdhesh Jha Waymade College of Education CVM University
Prof. Dr. Jusup Pirimbaev Kırgız Türk Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Gökbunar Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Arıkan Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Köksal Hazır Toros Üniversitesi
Prof. Dr. Terekhin Vyacheslav Southern Federal University
Prof. Dr. Sibel Ağcakara Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Gülnar Nurbetova H.A.Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Prof. Dr. Zabiraş Adilbekova H.A.Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Prof. Dr. Dharm Bhawuk University of Hawaii
Prof. Dr. Eugene Kouassi University of Western Cape
Prof. Dr. Mamadou Abdoulaye Konte University Gaston Berger
Prof. Dr. Mbodja Mougoue Wayne State University
Prof. Dr. Mieczyslaw W. Socha Warsaw University
Prof. Dr. Vaidas Lukosius Tennessee State University
Prof. Dr. Selim Coşkun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Prof. Dr. Yu-Feng Lee New Mexico State University
Doç. Dr. Haktan Sevinç Iğdır Üniversitesi
Doç. Dr. Eda Bozkurt Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Mohamed Osman Salih International African University – Sudan
Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın Batman Üniversitesi
Doç. Dr. Katia Zhivkova Mihailova University of National and World Eco
Doç. Dr. Deniz Zeren Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Bilgehan Tekin Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Tufan Emini Kurtuluş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Akkaya Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Faruk Demirkol Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Yılmaz Batman Üniversitesi
Doç. Dr. Hamza Şimşek Batman Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Koç Çağ Üniversitesi
Doç. Dr. Gökben Bayramoğlu Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Fidan Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Koç Çağ Üniversitesi
Doç. Dr. Gülbeniz Akduman Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi Işık Erol Batman Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk Korucuk Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Avcı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Süreyya Karsu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Taleh Halilov Nahcivan Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan Aytar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Salman Bashir Memon Shah Abdul Latif University
Doç. Dr. Erdem Bağcı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Bilgin Sarı Dokuz Eylül Üniversitesi
Asst. Prof. Dr. Malek Bakheet Haroun Elayan Institute of Public Administration – Riyadh, KSA
Dr. Gözde Mert Nişantaşı Üniversitesi
Dr. Pəәrviz Rüstamov Azəәrbaycan Dövləәt İqtisad Universiteti
Dr. Mehmet Akif Coşkun Batman Üniversitesi
Dr. Osman Özdemir Şırnak Üniversitesi
Dr. Mustafa Aslan İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Esra G. Kaygısız Giresun Üniversitesi
Dr. Ahmet Kaya Ardahan Üniversitesi
Dr. Demet Çakıroğlu Hacettepe Üniversitesi
Dr. Begüm Çimen Yıldız Üniversitesi
Dr. Erhan Polat Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Aktham Al Athaum
Dr. Berna Turak Kaplan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Cafer Şafak Eyel Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Emre Dünger Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Cihat Kartal Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Mükerrem Bahar Başkır Bartın Üniversitesi
Dr. Çiğdem Çakır Milli Eğitim Bakanlığı
Dr. Fatih Çağatay Baz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Gökhan Gürler Sakarya Üniversitesi
Dr. Kemaleddin Eryeşil Selçuk Üniversitesi
Dr. Kürşad Özkaynar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Mehmet Kaplan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Selim Gündüz Fırat Üniversitesi
Dr. Münevver Bayar Sosyal Güvenlik Kurumu
Dr. Rabia Aktaş Şenkardeşler Beykoz Üniversitesi
Dr. Semih Okutan Sakarya Üniversitesi
Dr. Funda Kılıç Şehir Üniversitesi
Dr. Kübra Mert Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Ahmet Tuncay Erdem Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Yaşar Akça Bartın Üniversitesi
Dr. Meltem Akca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Dr. Meftune Özbakır Umut Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Dr. Saadet Sağtaş Çağ Üniversitesi
Dr. Serap Sap Abdullah Gül Üniversitesi
Dr. Nuran Varışlı Sosyal Sigortalar Kurumu
Dr. Sibel Çankaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Dr. Murat Gülmez Çağ Üniversitesi
Dr. Sibel Aydoğan Marmara Üniversitesi
Dr. Fatma Gül Bilginer Özsaatçı Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Dr. Seda Gökdemir Ekici Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Özgür Atılgan İstanbul Kültür Üniversitesi
Dr. İsmail Erkan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Serkan Demirdöğen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Umut Hulusi İnan
Dr. Aykut Yılmaz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Begüm Çimen Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Semih Serkant Aktuğ Siirt Üniversitesi
Dr. Mehmet Ali Akkaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Turhan Moç Iğdır Üniversitesi
Dr. Yusuf Yıldırım Haliç Üniversitesi
Dr. Şafak Öz Aktepe İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dr. Tarık Yolcu Sakarya Üniversitesi
Dr. İpek Özenir Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.
Dr. Ayhan Aksu
Dr. Tuğçe Üner Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Ayhan Bayram Giresun Üniversitesi
Dr. Hüseyin Şenerol Selçuk Üniversitesi
Dr. Şayan Berber İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
Dr. Cihan Tınaztepe İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Begüm Çimen Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Serdar Çakan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Mübeyyen Tepe Küçükoğlu Trakya Üniversitesi
Dr. Mehmet Günlük Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Serhat Erat Gebze Teknik Üniversitesi
Dr. Pınar Çömez Düzce Üniversitesi
Dr. E. Ebru Şentürk Hitit Üniversitesi
Dr. Gökhan Korkmaz İstanbul Üniversitesi
Dr. Bülent Çizmeci Abdullah Gül Üniversitesi
Dr. Gülten Demiral Uşak Üniversitesi
Dr. Selin Ögel Aydın Faruk Saraç Üniversitesi
Dr. Dr. Hakim Aziz Karabük Üniversitesi
Dr. Tülay Yel Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Hava Yaşbay Kobal Hakkari Üniversitesi
Dr. Aybige Özer Beykent Üniversitesi
Dr. Niyazi Gümüş Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Dr. Mehmet Bağış Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Necmiye Tülin İrge İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Demet Özcan Gelişim Üniversitesi
Dr. Hasan Terzi Karabük Üniversitesi
Dr. Taylan Tutkunca Çağ Üniversitesi
Dr. Emine Pınar Saygın Anadolu Üniversitesi
Dr. Selda Fındıklı Anadolu Üniversitesi
Dr. Ceren Aydemir Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Dr. Remzi Reha Durucasu Anadolu Üniversitesi
Dr. Sibel Aybar İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Halil Özcan Özdemir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Özlem Şenlik Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Esra Kızıloğlu Selçuk Üniversitesi.
Dr. Nurcan Bulut Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Osman Eminler
Dr. Işık Altunal Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Engin Yücel Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Ezgi Karataş Yücel Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Mehmet Altan Masun Marmara Üniversitesi
Dr. Ladin Yıldıran Gün Bilgi Üniversitesi
Dr. Orkun Demirbağ Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Beyhan Yaslıdağ İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Özgür Çark Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Harika Suklun Abdullah Gül Üniversitesi
Dr. İlker Sakınç Hitit Üniversitesi
Dr. Füsun Acar Erciyes Üniversitesi
Dr. Mesut Öztırak Esenyurt Üniversitesi
Dr. Başak M Berberoğlugil Işık Üniversitesi
Dr. Derya Yayman Akdeniz Üniversitesi
Dr. Azamat Maksüdünov Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Dr. Anukrati Sharma University of Kota
Dr. Elmira Faizova Taraz State University M H Dulati
Dr. Bahodir Bayhonov Tashkent State Uuniversity of Economics
Dr. Fariz Ahmadov Azerbaijan State University of Economics
Dr. Bobir Tursunov Tashkent State University of Economics
Dr. Logaiswari Indiran Azman Hashim International Business School (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia
Dr. Mehmet Bozaslan Milli Eğitim Bakanlığı
Dr. Joanna Hernik West Pomeranian University of Technology,
Dr. Onur Oğuz Batman Üniversitesi
Dr. Murat Cihangir Batman Üniversitesi
Dr. Dragana Radicic University of Lincoln
Dr. Jennifer Ward-Batts Pomona College in Claremont
Dr. Md Moynul Ahsan Ankara Üniversitesi
Dr. Sami RM Musallam International University of Sarajevo
Dr. Ismail Zerrouga University of M’sila
Dr. Ayman Hayajneh Yarmouk University