Özet gönderim son tarihi 15 Nisan 2021
Özetlerin editör/ hakem onayı ve eser sahiplerine bildirilmesi 19 Nisan 2021
Genişletilmiş özetlerin son gönderim tarihi 24 Nisan 2021
Tam metin son gönderim tarihi 24 Nisan 2021
Tam metin editör/hakem onayı ve eser sahiplerine bildirim 27 Nisan 2021
Kongre ücreti son gönderim tarihi 23 Nisan 2021
Kongre programının ilanı 27 Nisan 2021
Kongre 29 Nisan – 1 Mayıs 2021

Kongre sonrası

Özet Kitabın basımı 4 Mayıs 2021
Tam metin bildiri kitabı (proceeding) basımı 11 Mayıs 2021
Uluslararası kitabın yayını 21 Mayıs 2021
Makalelerin yayınlanma süreci, ilgili derginin kendi prosedürü tarafından belirlenmektedir.